Công Bố Sản Phẩm

- Nếu Khách hàng và Đối tác cần chúng tôi cung cấp giấy tờ công bố sản phẩm và xét nghiệm sản phẩm vui lòng xin lên hệ Hotline 094.889.6998 để được cung cấp đầy đủ thông tin yêu cầu của Quý Khách Hàng.

Xin Cảm Ơn!!!

Hotline 090.741.8688 094.889.6998