Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Trăng Vàng

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU TRĂNG VÀNG 1Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Trăng Vàng 1 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với dòng trà cao cấp. Một mâm cỗ trung thu...
258,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU TRĂNG VÀNG 2Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Trăng Vàng 2 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với trà hiện đại và hoa quả...
308,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU TRĂNG VÀNG 3Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Trăng Vàng 3 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với trà hoa quả sấy dẻo thơm...
312,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU TRĂNG VÀNG 4Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Trăng Vàng 4 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với trà hoa quả sấy dẻo thơm...
345,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU TRĂNG VÀNG 5Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Trăng Vàng 5 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với trà hiện đại và hoa quả...
445,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

",
Hotline 090.741.8688 094.889.6998