Mâm Cỗ Đoàn Viên

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Đoàn Viên 1Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Đoàn Viên 1 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với hoa Quả Sấy Dẻo cao...
596,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Đoàn Viên 2Mâm Cỗ Bánh Đoàn Viên 2 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với Hoa Quả Sấy Dẻo cao cấp.Để nhận được tư...
630,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Đoàn Viên 3Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Đoàn Viên 3 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với hoa quả sấy dẻo và...
676,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Đoàn Viên 4Mâm Cỗ Đoàn Viên 4 bao gồm bánh trung thu với 3 hương vị truyền thống kết hợp với hương vị bánh hiện đại.Để nhận được tư vấn chi...
725,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Giới Thiệu Về Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Đoàn Viên 5Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Đoàn Viên 5 bao gồm bánh trung thu với 3 hương vị truyền thống kết hợp với hương vị bánh hiện...
825,000₫

15 Vị Bánh Trung Thu Tùy Chọn

Hotline 090.741.8688 094.889.6998