Quà Tết Trung Thu

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU TRĂNG VÀNG 1Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Trăng Vàng 1 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với dòng trà cao cấp. Một mâm cỗ trung thu...
258,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU TRĂNG VÀNG 2Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Trăng Vàng 2 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với trà hiện đại và hoa quả...
308,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU TRĂNG VÀNG 3Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Trăng Vàng 3 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với trà hoa quả sấy dẻo thơm...
312,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU TRĂNG VÀNG 4Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Trăng Vàng 4 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với trà hoa quả sấy dẻo thơm...
345,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU TRĂNG VÀNG 5Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Trăng Vàng 5 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với trà hiện đại và hoa quả...
445,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU HÂN HOAN 1Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hân Hoan 1 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với trà hiện đại và hoa quả...
450,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU HÂN HOAN 2Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hân Hoan 2 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với trà hiện đại và hoa quả...
455,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU HÂN HOAN 3Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hân Hoan 3 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với trà hiện đại và hoa quả...
460,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU HÂN HOAN 4Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Hân Hoan 4 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với trà hiện đại và hoa quả...
560,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU BÌNH AN 1Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Bình An 1 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với trà mix hiện đại và hoa quả...
523,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU BÌNH AN 2Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Bình An 2 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với trà mix hiện đại và hoa quả...
530,100₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU BÌNH AN 3Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Bình An 3 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với trà mix hiện đại và hoa quả...
588,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU ĐOÀN VIÊN 1Mâm Cỗ Bánh Trung Đoàn Viên 1 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống và hiện đại kết hợp với trà Oolong và hoa quả sấy...
660,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU ĐOÀN VIÊN 2Mâm Cỗ Bánh Trung Đoàn Viên 2 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống và hiện đại kết hợp với trà Oolong. Một mâm cỗ...
695,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU ĐOÀN VIÊN 3Mâm Cỗ Bánh Trung Đoàn Viên 3 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống và hiện đại kết hợp với trà Oolong và hoa quả sấy...
730,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU ĐOÀN VIÊN 4Mâm Cỗ Bánh Trung Đoàn Viên 4 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống và hiện đại thơm ngon. Một mâm cỗ trung thu...
789,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU SUM VẦY 1Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Sum Vầy 1 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với trà mix hiện đại và hoa quả sấy dẻo...
740,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU SUM VẦY 2Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Sum Vầy 2 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống kết hợp với trà mix hiện đại và hoa quả...
790,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU MAISON BE 1Mâm Cỗ Bánh Trung Maison Be 1 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống và hiện đại kết hợp với trà mix hiện đại và hoa quả sấy...
993,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU MAISON BE 2Mâm Cỗ Bánh Trung Maison Be 2 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống và hiện đại kết hợp với trà Oolong và Trái cây sấy...
1,038,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU MAISON TÍM 1Mâm Cỗ Bánh Trung Maison Tím 1 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống và hiện đại kết hợp với trà Oolong thơm ngon. Một mâm...
1,158,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU MAISON TÍM 2Mâm Cỗ Bánh Trung Maison Tím 2 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống và hiện đại kết hợp với trà Oolong và hoa quả sấy...
898,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU PHÚ QUÝ 1Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Phú Quý 1 là mâm cỗ bánh trung thu cao cấp bao gồm bánh trung thu hương vị hiện đại kết...
1,235,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU PHÚ QUÝ 2Mâm Cỗ Bánh Trung Thu Phú Quý 2 là mâm cỗ bánh trung thu cao cấp bao gồm bánh trung thu hương vị hiện đại kết...
1,315,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU SIGNATURE 1Mâm Cỗ Bánh Trung Signature 1 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống và hiện đại kết hợp với trà Oolong, trái cây sấy dẻo và hạt...
1,550,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU SIGNATURE 2Mâm Cỗ Bánh Trung Signature 2 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống và hiện đại thơm ngon. Một mâm cỗ trung thu nhỏ gọn nhưng...
1,735,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU SIGNATURE 3Mâm Cỗ Bánh Trung Signature 3 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống và hiện đại thơm ngon. Một mâm cỗ trung thu nhỏ gọn nhưng...
2,081,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU THƯỞNG NGUYỆT 1Mâm Cỗ Bánh Trung Thưởng Nguyệt 1 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống và hiện đại kết hợp với trà Oolong và hạt cao cấp thơm ngon....
1,363,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU THƯỞNG NGUYỆT 2Mâm Cỗ Bánh Trung Thưởng Nguyệt 2 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống và hiện đại kết hợp với trà mix và hạt cao cấp thơm...
1,448,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

GIỚI THIỆU MÂM CỖ BÁNH TRUNG THU THƯỞNG NGUYỆT 3Mâm Cỗ Bánh Trung Thưởng Nguyệt 3 bao gồm bánh trung thu với hương vị truyền thống và hiện đại thơm ngon. Một mâm cỗ trung thu nhỏ...
1,598,000₫

Tặng Thiệp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp

",
Hotline 090.741.8688 094.889.6998